Kosten

Psychotherapie wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts.

Januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd wat leidt tot meer inzicht in de kosten. Dit is een zorgkostenmodel waar wij, als zorgverleners in de ggz, ons aan dienen te houden. De tarieven die hieraan gekoppeld zijn, worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. 

Voor u is van belang te weten dat ik voor 2022 met (nagenoeg) alle zorgverzekeraars een contract heb afgesloten waardoor de behandeling volledig wordt vergoed. Houdt u hierbij wel rekening met het eigen risico dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld.
Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

De kosten voor coaching zijn 125,- euro per gesprek, ex btw (45 min). Aangezien dit buiten de zorgverzekering valt, heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. De kosten zijn voor eigen rekening.