Kosten

Psychotherapie wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts.

De tarieven voor de behandeling worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Dit gebeurt in de vorm van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Hierbij worden gesprekken niet los afgerekend maar worden de minuten van de totale behandeling (o.a. ook administratieve tijd) bij elkaar opgeteld.

Voor u is van belang te weten dat ik voor 2021 met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract heb afgesloten waardoor de behandeling volledig wordt vergoed. Houdt u hierbij wel rekening met het eigen risico dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld.
Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

De kosten voor coaching zijn 125,- euro per gesprek, ex btw (45 min). Aangezien dit buiten de zorgverzekering valt, heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. De kosten zijn voor eigen rekening.