Zakelijk & verwijzen

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is er een onderscheid tussen de generalistische basis-GGZ (gb-GGZ) en de gespecialiseerde GGZ (g-GGZ). 

Als u last heeft van lichte psychische klachten, dan valt u onder de gb-GGZ. Deze hulp duurt meestal kort (aantal weken tot maanden). Als blijkt dat er meer hulp nodig is, dan valt u onder de g-GGZ. Deze hulp is intensiever en duurt langer. Voor beide behandelsoorten heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.

Ik heb ervaring met een breed scala aan psychische klachten en stoornissen. Gezien mijn specialistische kennis, psychotherapeutische achtergrond en ervaring, behandel ik mensen die verwezen worden voor de g-GGZ. Hiervoor heb ik contracten met de zorgverzekeraars afgesloten waardoor de behandeling, m.u.v. het eigen risico, volledig wordt vergoed. 

Ik ben als gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog en psychotherapeut geregistreerd in het BIG-register van de overheid. De wet BIG (wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken.

 

BIG-register
Gz-psycholoog en klinisch psycholoog, BIG nummer: 19049612425
Psychotherapeut, BIG nummer: 39049612416

Lidmaatschappen

Ik ben gehouden aan de ‘beroepscode voor psychotherapeuten’. Deze beroepscode omvat regels over vereiste opleiding, privacy, dossierbeheer, klachten etc. Voor informatie hierover verwijs ik u graag naar de website van de LVVP.

kwaliteitsstatuut

privacystatement

AGB-code persoonlijk: 94-002074
AGB-code praktijk: 94-001672

Kamer van Koophandel: 30260239